خدمات ابرو

ابروها تأثیر بسیار زیادی در زیبائی چهره بخصوص نشان دادن چشمان شما دارند.بسیار ضروریست که شما مدل ابروی مناسب چهره خود را پیدا کرده و بدانید با چه مدل ابروئی، چهره‌ائی زیباتر و مناسبتر خواهید داشت. زیرا که مدل ابرو می‌تواند صورت شما را پرتر یا ظریفتر نشان دهد. مثلاً کسانی که صورتی قلبی شکل دارند، مدل ابروی صاف برای آنها مناسب‌تر است. مدل ابروی متوسط یعنی نه گرد باشد و نه صاف برای چهره‌های بیضی شکل مناسب‌تر است و در ضمن کسانی که دارای چهره‌ائی گرد هستند، مناسب‌ترین مدل ابرو برایشان، ابروئی با قوسی تیز است تا صورت کشیده و ظریف دیده شود.

باید خیلی خوش شانس باشیم که ابروهای پرپشت و پهن داشته باشیم تا بتوانیم هماهنگ با چهره و چشمانمان، حالتی زیبا به آن بدهیم که البته آنهم نیاز به مراقبت دارد. در نهایت باید ذکر کنیم که سالن زیبائی شیرینا بهترین خدمات ابرو را در اختیارتان می‌گذارد.