خدمات درمانی مو

تصور یک صورت زیبا با موهای نازیبا و بیمار می تواند بسیار سخت باشد، امروزه در سالن های زیبایی روش های بسیاری برای تغییرات ظاهری موها مورد استفاده قرار می گیرند که پایه همه آنها استفاده از مواد شیمیایی است که گاهی این مواد شیمیایی موجب آسیب دیدن موها و خشک و دهیدراته شدن آنها یا ایجاد عارضه موخوره می گردند بنابراین مراقبت های مو از جمله ویتامینه و کراتینه نمودن موها یکی از اعمال ضروری برای خانم ها محسوب می شود.