اپیلاسیون

برای زدودن موهای زائد روش های متفاوتی وجود دارد که یکی از کارآمدترین آنها اپیلاسیون می باشد که به شرط استفاده از مواد مغذی و مرغوب سلامت و شفافیت پوست شما را نیز تضمین می نماید. در روش موزدایی اپیلاسیون ریشه موهای زائد از زیر لایه های بالایی پوست تحت تاثیر قرار گرفته و بدین ترتیب سرعت رشد موها به مراتب کاهش می یابد.