میک آپ

زیبایی در وجود همه انسان ها وجود دارد و هنر شکوفایی این گنج نهفته در گرو شناخت اصول زیباشناسی است. موها از جمله مواردی هستند که تاثیر بسیار زیادی بر ظاهر افراد دارند ولی این موضوع بدین معنا نیست که تنها موهای بلند، زیبا هستند بلکه کوتاهی موها به صورت حرفه ای و با در نظر گرفتن شکل هندسی صورت و استفاده از روش های مدرن از جمله انواع کوپ ها می تواند صورت شما را بسیار جذاب و دلفریب بسازد.