خدمات ناخن

دست ها، پاها و ناخن های سالم و زیبا از جمله مواردی هستند که در زیبایی و آراستگی ظاهر شما بسیار تاثیرگذار هستند. به کمک روش های کاشت ناخن و روش های مانیکور و پدیکور هیچکس در حسرت ناخن های زیبا و سالم نخواهد بود. به جرات می توان گفت که طراحی ناخن ها و هماهنگی نوع طراحی با استایل، سن و سال و روحیات شما یکی از عوامل تاثیرگذار در مخاطب شما از لحاظ روانشناختی هستند که البته این تغییرات زیبا نیازمند رسیدگی و صرف وقت هستند و باید به صورت مرتب توسط افراد متخصص ترمیم شوند.